01n.jpg 02n.jpg 03n.jpg 04n.jpg 05n.jpg 06n.jpg 07n.jpg

Etnodrons Psyche

 
(Padrons Psyche x Etnografia)
stallion, bay, 2003

Breeder: Stanisław Redestowicz
Sire line: Saklawi I 1886
Dam line: Wołoszka 1810

Padrons Psyche Padron Patron
Odessa
Kilika Tamerlan
Kilifa
Etnografia Aloes Celebes
Algoa
Etażerka Bandos
Etiopia